//

Ngôn ngữ :

XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat
XCMG  »  Trạm trộn bê tông  »  LQC80 Trạm trộn bê tông

Thông số kỹ thuật tram tron be tong LQC 80

STT

Mô tả

Thông số

Đơn vị

1

Năng lực sản xuất (khi hàm lượng nước đạt 5%)

60-80

t/h

2

Buồng làm lạnh cốt liệu

4 buồng/28m3

 

3

Thùng quay làm khô

Ф1.8x6.5

m

4

Tiêu chuẩn thải khí

100

Mg/Nm3

5

Sàng rung

4 tầng/12.2m2

 

6

Dung tích nồi trộn

1000-1250

kg

7

Dung tích thùng bột quặng

2x7.5

t

8

Dung tích thùng nhựa đường

1x50000

L

9

Lò dẫn nhiệt

300000

Kcal/h

10

Dung lượng thùng thành phẩm

60,80

t

11

Hệ thống điều khiển bằng tay/bán tự động/tự động hoàn toàn. Hệ thống thao tác bằng tiếng Trung, 1000 cách phối liệu

12

Tổng công suất của máy

309

Kw

 

Thông số kỹ thuật tram tron be tong LQC 80

STT

Mô tả

Thông số

Đơn vị

1

Năng lực sản xuất (khi hàm lượng nước đạt 5%)

60-80

t/h

2

Buồng làm lạnh cốt liệu

4 buồng/28m3

 

3

Thùng quay làm khô

Ф1.8x6.5

m

4

Tiêu chuẩn thải khí

100

Mg/Nm3

5

Sàng rung

4 tầng/12.2m2

 

6

Dung tích nồi trộn

1000-1250

kg

7

Dung tích thùng bột quặng

2x7.5

t

8

Dung tích thùng nhựa đường

1x50000

L

9

Lò dẫn nhiệt

300000

Kcal/h

10

Dung lượng thùng thành phẩm

60,80

t

11

Hệ thống điều khiển bằng tay/bán tự động/tự động hoàn toàn. Hệ thống thao tác bằng tiếng Trung, 1000 cách phối liệu

12

Tổng công suất của máy

309

Kw