//

Ngôn ngữ :

XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat
XCMG  »  Trạm trộn bê tông  »  LQC320 Trạm trộn bê tông

Thông số kỹ thuật tram tron be tong LQC 320

STT

Mô tả

Thông số

Đơn vị

1

Năng lực sản xuất (khi hàm lượng nước đạt 5%)

280-320

t/h

2

Buồng làm lạnh cốt liệu

6 buồng/84m3

 

3

Thùng quay làm khô

Ф2.8x10.7

m

4

Tiêu chuẩn thải khí

≤ 20

Mg/Nm3

5

Sàng rung

6 tầng/58.8m2

 

6

Dung tích nồi trộn

4000-4250

kg

7

Dung tích thùng bột quặng

2x50

t

8

Dung tích thùng nhựa đường

4x50000

L

9

Lò dẫn nhiệt

1000000

Kcal/h

10

Dung lượng thùng thành phẩm

200

t

11

Hệ thống điều khiển bằng tay/bán tự động/tự động hoàn toàn. Hệ thống thao tác bằng tiếng Trung, 1000 cách phối liệu

12

Tổng công suất của máy

860

Kw

 

Thông số kỹ thuật tram tron be tong LQC 320

STT

Mô tả

Thông số

Đơn vị

1

Năng lực sản xuất (khi hàm lượng nước đạt 5%)

280-320

t/h

2

Buồng làm lạnh cốt liệu

6 buồng/84m3

 

3

Thùng quay làm khô

Ф2.8x10.7

m

4

Tiêu chuẩn thải khí

≤ 20

Mg/Nm3

5

Sàng rung

6 tầng/58.8m2

 

6

Dung tích nồi trộn

4000-4250

kg

7

Dung tích thùng bột quặng

2x50

t

8

Dung tích thùng nhựa đường

4x50000

L

9

Lò dẫn nhiệt

1000000

Kcal/h

10

Dung lượng thùng thành phẩm

200

t

11

Hệ thống điều khiển bằng tay/bán tự động/tự động hoàn toàn. Hệ thống thao tác bằng tiếng Trung, 1000 cách phối liệu

12

Tổng công suất của máy

860

Kw