//

Ngôn ngữ :

XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat
XCMG  »  Xe nâng người làm việc trên cao  »  XZJ5111JGK Xe nâng người làm việc trên cao
XZJ5111JGK Xe nâng người làm việc trên cao
Chiều cao tối đa:     m
Sức tải của thùng nâng: 300 kg
Bán kính làm việc:     m
Tốc độ xoay cần:      vòng/phút
Tốc độ tối đa của xe:    km/h
XZJ5111JGK Xe nâng người tự hành làm việc trên cao
Chiều cao tối đa:     m
Sức tải của thùng nâng: 300 kg
Bán kính làm việc:     m
Tốc độ xoay cần:      vòng/phút
Tốc độ tối đa của xe:    km/h