//

Ngôn ngữ :

XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat
XCMG  »  Xe ép rác  »  XZJ5250ZYS Xe ép rác XCMG

Thông số kỹ thuật XZJ5250ZYS xe ép rác XCMG

Mô tả

XZJ5250ZYS

Model xe cơ sở

DFL1250A8

Model động cơ

ISDE24530

Công suất ước định

155kw

Kích thước ngoài

9785x2470x2940mm

Tổng trọng lượng

25000kg

Trọng lượng tải ước định

11000kg

Trọng lượng cả xe

14000kg

Khoảng cách trục

4350+1300mm

Tốc độ tối đa

81km/h

Dung tích thùng thùng chứa rác

16m3

Kích thước miệng bốc

1992x850mm

Khoảng cách tối đa từ miệng bốc tới mặt đất

≤ 1050mm

Thời gian 1 chu kỳ bốc

14~18s

Thời gian đóng

≤ 40s

Thông số kỹ thuật XZJ5250ZYS xe ép rác XCMG

Mô tả

XZJ5250ZYS

Model xe cơ sở

DFL1250A8

Model động cơ

ISDE24530

Công suất ước định

155kw

Kích thước ngoài

9785x2470x2940mm

Tổng trọng lượng

25000kg

Trọng lượng tải ước định

11000kg

Trọng lượng cả xe

14000kg

Khoảng cách trục

4350+1300mm

Tốc độ tối đa

81km/h

Dung tích thùng thùng chứa rác

16m3

Kích thước miệng bốc

1992x850mm

Khoảng cách tối đa từ miệng bốc tới mặt đất

≤ 1050mm

Thời gian 1 chu kỳ bốc

14~18s

Thời gian đóng

≤ 40s

Thông số kỹ thuật XZJ5250ZYS xe ép rác XCMG

Mô tả

XZJ5250ZYS

Model xe cơ sở

DFL1250A8

Model động cơ

ISDE24530

Công suất ước định

155kw

Kích thước ngoài

9785x2470x2940mm

Tổng trọng lượng

25000kg

Trọng lượng tải ước định

11000kg

Trọng lượng cả xe

14000kg

Khoảng cách trục

4350+1300mm

Tốc độ tối đa

81km/h

Dung tích thùng thùng chứa rác

16m3

Kích thước miệng bốc

1992x850mm

Khoảng cách tối đa từ miệng bốc tới mặt đất

≤ 1050mm

Thời gian 1 chu kỳ bốc

14~18s

Thời gian đóng

≤ 40s