//

Ngôn ngữ :

XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat
XCMG  »  Xe ép rác  »  XZJ5161ZYS Xe ép rác XCMG

Thông số kỹ thuật XZJ5161ZYS xe ép rác XCMG

Mô tả

XZJ5161ZYS

Model xe cơ sở

DFL1160BX2

Model động cơ

ISDF21030

Công suất ước định

155kw

Kích thước ngoài

8385x2470x3015mm

Tổng trọng lượng

16000kg

Trọng lượng tải ước định

7155kg

Trọng lượng cả xe

8650kg

Khoảng cách trục

4500mm

Tốc độ tối đa

90km/h

Dung tích thùng thùng chứa rác

12m3

Kích thước miệng bốc

1680x1630mm

Khoảng cách tối đa từ miệng bốc tới mặt đất

≤ 1050mm

Thời gian 1 chu kỳ bốc

14~18s

Thời gian đóng

≤ 40s

Thông số kỹ thuật XZJ5161ZYS xe ép rác XCMG

Mô tả

XZJ5161ZYS

Model xe cơ sở

DFL1160BX2

Model động cơ

ISDF21030

Công suất ước định

155kw

Kích thước ngoài

8385x2470x3015mm

Tổng trọng lượng

16000kg

Trọng lượng tải ước định

7155kg

Trọng lượng cả xe

8650kg

Khoảng cách trục

4500mm

Tốc độ tối đa

90km/h

Dung tích thùng thùng chứa rác

12m3

Kích thước miệng bốc

1680x1630mm

Khoảng cách tối đa từ miệng bốc tới mặt đất

≤ 1050mm

Thời gian 1 chu kỳ bốc

14~18s

Thời gian đóng

≤ 40s

Thông số kỹ thuật XZJ5161ZYS xe ép rác XCMG

Mô tả

XZJ5161ZYS

Model xe cơ sở

DFL1160BX2

Model động cơ

ISDF21030

Công suất ước định

155kw

Kích thước ngoài

8385x2470x3015mm

Tổng trọng lượng

16000kg

Trọng lượng tải ước định

7155kg

Trọng lượng cả xe

8650kg

Khoảng cách trục

4500mm

Tốc độ tối đa

90km/h

Dung tích thùng thùng chứa rác

12m3

Kích thước miệng bốc

1680x1630mm

Khoảng cách tối đa từ miệng bốc tới mặt đất

≤ 1050mm

Thời gian 1 chu kỳ bốc

14~18s

Thời gian đóng

≤ 40s