//

Ngôn ngữ :

XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat
XCMG  »  Xe ép rác  »  XZJ5121ZYS Xe ép rác XCMG

Thông số kỹ thuật XZJ5121ZYS xe ép rác XCMG

Mô tả

XZJ5121ZYS

Model xe cơ sở

DFL1120B1

Model động cơ

ISDE180-30

Công suất ước định

132kw

Kích thước ngoài

7685x2470x2880mm

Tổng trọng lượng

12000kg

Trọng lượng tải ước định

5200kg

Trọng lượng cả xe

6800kg

Khoảng cách trục

3800mm

Tốc độ tối đa

90km/h

Dung tích thùng thùng chứa rác

8m3

Kích thước miệng bốc

1680x1630mm

Khoảng cách tối đa từ miệng bốc tới mặt đất

≤ 1050mm

Thời gian 1 chu kỳ bốc

14~18s

Thời gian đóng

≤ 40s


Thông số kỹ thuật XZJ5121ZYS xe ép rác XCMG

Mô tả

XZJ5121ZYS

Model xe cơ sở

DFL1120B1

Model động cơ

ISDE180-30

Công suất ước định

132kw

Kích thước ngoài

7685x2470x2880mm

Tổng trọng lượng

12000kg

Trọng lượng tải ước định

5200kg

Trọng lượng cả xe

6800kg

Khoảng cách trục

3800mm

Tốc độ tối đa

90km/h

Dung tích thùng thùng chứa rác

8m3

Kích thước miệng bốc

1680x1630mm

Khoảng cách tối đa từ miệng bốc tới mặt đất

≤ 1050mm

Thời gian 1 chu kỳ bốc

14~18s

Thời gian đóng

≤ 40s

 

Thông số kỹ thuật XZJ5121ZYS xe ép rác XCMG

Mô tả

XZJ5121ZYS

Model xe cơ sở

DFL1120B1

Model động cơ

ISDE180-30

Công suất ước định

132kw

Kích thước ngoài

7685x2470x2880mm

Tổng trọng lượng

12000kg

Trọng lượng tải ước định

5200kg

Trọng lượng cả xe

6800kg

Khoảng cách trục

3800mm

Tốc độ tối đa

90km/h

Dung tích thùng thùng chứa rác

8m3

Kích thước miệng bốc

1680x1630mm

Khoảng cách tối đa từ miệng bốc tới mặt đất

≤ 1050mm

Thời gian 1 chu kỳ bốc

14~18s

Thời gian đóng

≤ 40s