//

Ngôn ngữ :

XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat
XCMG  »  Xe ép rác  »  XZJ5070ZYS Xe ép rác XCMG
Thông số kỹ thuật XZJ5070ZYS xe ép rác XCMG

Mô tả

XZJ5070ZYS

Model xe cơ sở

NKR77GLNACJAY

Model động cơ

4KH1-TC

Công suất ước định

96kw

Kích thước ngoài

6160x2090x2380mm

Tổng trọng lượng

6720kg

Trọng lượng tải ước định

2700kg

Trọng lượng cả xe

4020kg

Khoảng cách trục

2765mm

Tốc độ tối đa

95km/h

Dung tích thùng thùng chứa rác

5m3

Kích thước miệng bốc

1460x700mm

Khoảng cách tối đa từ miệng bốc tới mặt đất

≤ 850mm

Thời gian 1 chu kỳ bốc

14~18s

Thời gian đóng

≤ 20s

Thông số kỹ thuật XZJ5070ZYS xe ép rác XCMG

Mô tả

XZJ5070ZYS

Model xe cơ sở

NKR77GLNACJAY

Model động cơ

4KH1-TC

Công suất ước định

96kw

Kích thước ngoài

6160x2090x2380mm

Tổng trọng lượng

6720kg

Trọng lượng tải ước định

2700kg

Trọng lượng cả xe

4020kg

Khoảng cách trục

2765mm

Tốc độ tối đa

95km/h

Dung tích thùng thùng chứa rác

5m3

Kích thước miệng bốc

1460x700mm

Khoảng cách tối đa từ miệng bốc tới mặt đất

≤ 850mm

Thời gian 1 chu kỳ bốc

14~18s

Thời gian đóng

≤ 20s

Thông số kỹ thuật XZJ5070ZYS xe ép rác XCMG

Mô tả

XZJ5070ZYS

Model xe cơ sở

NKR77GLNACJAY

Model động cơ

4KH1-TC

Công suất ước định

96kw

Kích thước ngoài

6160x2090x2380mm

Tổng trọng lượng

6720kg

Trọng lượng tải ước định

2700kg

Trọng lượng cả xe

4020kg

Khoảng cách trục

2765mm

Tốc độ tối đa

95km/h

Dung tích thùng thùng chứa rác

5m3

Kích thước miệng bốc

1460x700mm

Khoảng cách tối đa từ miệng bốc tới mặt đất

≤ 850mm

Thời gian 1 chu kỳ bốc

14~18s

Thời gian đóng

≤ 20s