//

Ngôn ngữ :

XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại : 0462.512.308 Hotline : 0982.377.471 0989.036.198

Tổng lượt truy cập
Truy cập trong ngày
Số người online
Truy vết web
XCMG  »  Xe kiểm tra cầu  »  Xe kiểm tra cầu cần thang  »  XZJ5312JQJ18- xe kiểm tra cầu cần thang 18m
Thông số kỹ thuật XZJ5312JQJ18- xe kiểm tra cầu cần thang 18m

Type

XZJ5311JQJ18/XZJ5312JQJ18

Total length of platform

19000mm

Available length of paltform

18000mm

Distance of sideway spanning

2500mm

Height of guardrail spanning

2000mm

Max load of the telescopic platform

800kg

Max load of the forepart of telescopic boom

400kg

Width of spanning

7000mm

Thông số kỹ thuật XZJ5312JQJ18- xe kiểm tra cầu cần thang 18m

Type

XZJ5311JQJ18/XZJ5312JQJ18

Total length of platform

19000mm

Available length of paltform

18000mm

Distance of sideway spanning

2500mm

Height of guardrail spanning

2000mm

Max load of the telescopic platform

800kg

Max load of the forepart of telescopic boom

400kg

Width of spanning

7000mm

Thông số kỹ thuật XZJ5312JQJ18- xe kiểm tra cầu cần thang 18m

Type

XZJ5311JQJ18/XZJ5312JQJ18

Total length of platform

19000mm

Available length of paltform

18000mm

Distance of sideway spanning

2500mm

Height of guardrail spanning

2000mm

Max load of the telescopic platform

800kg

Max load of the forepart of telescopic boom

400kg

Width of spanning

7000mm