//

Ngôn ngữ :

XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại : 0462.512.308 Hotline : 0982.377.471 0989.036.198

Tổng lượt truy cập
Truy cập trong ngày
Số người online
Truy vết web
XCMG  »  Xe kiểm tra cầu  »  Xe kiểm tra cầu cần thang  »  XZJ5250JQJ14- Xe kiểm tra cầu cần thang 14.5m
Thông số kỹ thuật XZJ5250JQJ14- Xe kiểm tra cầu cần  thang 14.5m:

Type

XZJ5250JQJ14

Total length of platform

14500mm

Available length of paltform

13600mm

Distance of sideway spanning

2200mm

Height of guardrail spanning

2100mm

Max load of the telescopic platform

600kg

Max load of the forepart of telescopic boom

300kg

Width of spanning

6000mm


Thông số kỹ thuật XZJ5250JQJ14- Xe kiểm tra cầu cần  thang 14.5m:

Type

XZJ5250JQJ14

Total length of platform

14500mm

Available length of paltform

13600mm

Distance of sideway spanning

2200mm

Height of guardrail spanning

2100mm

Max load of the telescopic platform

600kg

Max load of the forepart of telescopic boom

300kg

Width of spanning

6000mm


Thông số kỹ thuật XZJ5250JQJ14- Xe kiểm tra cầu cần  thang 14.5m:

Type

XZJ5250JQJ14

Total length of platform

14500mm

Available length of paltform

13600mm

Distance of sideway spanning

2200mm

Height of guardrail spanning

2100mm

Max load of the telescopic platform

600kg

Max load of the forepart of telescopic boom

300kg

Width of spanning

6000mm