//

Ngôn ngữ :

XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat
25-28/11/2014 XCMG tham gia “Triển lãm Thương mại Quốc tế Bauma China 2014”

Triển lãm Thương mại Bauma 2014 là triển lãm hàng đầu thế giới vè Máy xây dựng, Máy sản xuất Vật liệu xây dựng, Phương tiện thi công và Xe cơ giới sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 28 tháng 11 năm 2014 tại Trung tâm Triển lãm Tân Thượng Hải, Trung Quốc SINIEC

.XCMG tham gia với gian hàng 5192 m2 , 45 sản phẩm chủ đạo như xe xúc đào, xe ben, xe cẩu, xe lu, xe xúc lật….

  Trân trọng kính mời Quý khách hàng, đối tác tới tham quan triển lãm, tìm hiểu sản phẩm và phát triển hợp tác cùng chúng tôi.Thông tin khác :