//

Ngôn ngữ :

XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat
XCMG bàn giao 01 xe ủi T160S và 01 xe san gạt GR165 cho Binh Đoàn 543.

Sáng ngày 03/06/2014, VPĐD Tập đoàn XCMG tại Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần Sản Xuất và XNK Minh Thành đã tổ chức lễ bàn giao 01 xe ủi model T160S và 01 xe san gạt model GR165 cho Binh Đoàn 543.

(Sau đây là một số hình ảnh được ghi lại tại Binh Đoàn 543)

Thông tin khác :