//

Ngôn ngữ :

XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat
Triển lãm hàng hóa Trung Quốc

Triển lãm hàng hóa Trung Quốc- Asean lần thứ 10


Triển lãm hàng hóa Trung Quốc- Asean lần thứ 10 tổ chức tại Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc tế Nam Ninh từ ngày 03/9 đến ngày 09/9/ 2013. Triển lãm do các Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thương mại Trung Quốc và 10 nước Asean, Phòng thư ký Asean, Phòng trao đổi sự kiện kinh tế cấp Quốc tế, cấp Nhà nước do Ủy ban nhân dân khu tự trị dân tộc Quảng Tây đứng ra tổ chức.Triển lãm tập trung giới thiệu những sản phẩm thế mạnh của Trung Quốc, như: Ô tô, máy công trình, hàng gia dụng, điện tử v.v…Trong đó Tập đoàn XCMG sẽ đưa đến 14 sản phẩm chủ đạo, gồm: Xe xúc lật, xe lu rung, xe trải thảm, xe cẩu, xe ben dùng trong mỏ, xe san gạt v.v…Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 3/9 đến 6/9/2013 tại Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc tế Nam Ninh- Trung Quốc


Kính mời Quý khách hàng, đối tác đến tham quan, tìm hiểu và tạo cơ hội hợp tác!

Thông tin khác :